מעבר לתפריט (מקש קיצור 1) מעבר לתפריט תחתון (מקש קיצור 2) מעבר לאזור חיפוש (מקש קיצור 0) מעבר לתוכן העמוד (מקש קיצור 3)

מחלקת חינוך מיוחד

לוגו בני עקיבא חינוך מיוחד

ראש המחלקה: יוס מאירוביץ

פלאפון: 052-3662678

דוא”ל: shiluv@bna.org.il——————

 

 

מחלקת חינוך מיוחד נותנת מענה לחניכים עם צרכים מיוחדים המשתתפים בפעילות התנועה. מתוך הבנה שהחינוך בדרך תורה ועבודה נכון גם לחניכים עם צרכים מיוחדים, המחלקה פועלת להגדלת מספר החניכים עם הצרכים המיוחדים בתנועה, להתאמת הפעילות וליצירת מרחב מאפשר בפעילות התנועה.

במסגרת פעילותה המחלקה מכשירה את פעילי התנועה, את הקומונריות ואת המדריכים לשילוב החניכים עם הצרכים המיוחדים בתנועה. המחלקה עוסקת בהתאמת מסעות ומחנות, בהנגשת סניפים וביצירת חומרי הדרכה מותאמים. נוסף על כך המחלקה פועלת לשינוי עמדות חיובי כלפי אנשים עם צרכים מיוחדים ולהעלאת המודעות החברתית לעניין.

 

פעילות המחלקה

המחלקה פועלת במספר אפיקים:

שילוב פרטני – חניכים עם צרכים מיוחדים המשתתפים בשבט של בני גילם. החניכים המשולבים הם בעלי מסוגלות להסתדר בקבוצה ה’רגילה’, גם אם לא באופן מוחלט. מדריכיהם של חניכים אלו נדרשים להתמודד עם האתגר שבשילוב עם האתגר של ההדרכה הרגילה.

שבטי יובל – חניכים עם צרכים מיוחדים המשתתפים בשבט ייעודי, שבו הם חשים בקבוצת השווים. החניכים בשבטי יובל יתקשו מאוד להשתלב באופן פרטני, ולכן הם משתלבים כקבוצה בפעילות הסניף. מדריכי שבטי יובל נדרשים להתאים את הפעולות שלהם ליכולותיהם של החניכים ולסייע להם בהשתלבות במרחב הסניפי.

גרעיני בוגרים – מסגרות החינוך המיוחד מסתיימות בגיל 21 ומציבות את בוגריהן בפני עולם המבוגרים. מעבר זה הוא מעבר מורכב לאנשי עם צרכים מיוחדים, ולכן הקימה התנועה גרעיני בוגרים הנפגשים באופן סדיר, ומשתתפים בהם בוגרי שבטי יובל וסטודנטים. כמו כן המחלקה פועלת לסייע לבוגרים במעבר לבגרות באמצעות הצגת מסגרות המשך אפשריות והכוונה אליהן.

חודש יובל – חודש קבוע בלוח השנה התנועתי, שבמהלכו התנועה כולה עוסקת בשילוב אנשים עם צרכים מיוחדים בחברה. מטרתו של חודש יובל היא העלאת המודעות לשילוב ולהנגשת המרחב הציבורי. לפרטים נוספים לחצו כאן.

סניפי על”ה – עמותת על”ה היא עמותה העוסקת בסיעוד, בדיור ובסיוע לילדים הלוקים במוגבלות שכלית-התפתחותית עם מורכבות רפואית וקשיים פיזיים. במסגרת שיתוף פעולה עם העמותה הוקם סניף בני עקיבא במרכז על”ה בירושלים, ובעתיד מתוכננים להיפתח סניפים נוספים במרכזי על”ה למיניהם.

 

פעילי המחלקה

רכזות חינוך מיוחד מחוזיות פועלות בכל אחד מן המחוזות ומובילות בהם את תחום החינוך המיוחד והשילוב, ואיתן פועלת רכזת הבוגרים.

מחוז הצפון – שיראל: shirellugasyb20@gmail.com

מחוז חיפה – מבשרת: mevaseret04@gmail.com

מחוז דן – צורייה: tzur.mek@gmail.com

מחוז המרכז – עטרה: atara.pls@gmail.com

מחוז ירושלים – רז: Razsheims@gmail.com

מחוז יהודה – סיון: sivanm60@gmail.com

מחוז הדרום – אושר: osheriki0555@gmail.com

בוגרים – לירון:  liras9933@gmail.com