מעבר לתפריט (מקש קיצור 1) מעבר לתפריט תחתון (מקש קיצור 2) מעבר לאזור חיפוש (מקש קיצור 0) מעבר לתוכן העמוד (מקש קיצור 3)

מי בכלל צריך חומות?!? – י”ז בתמוז – מבשר קפאח מחוז יהודה

יש פסוק נפלא בזכריה:
“כה אמר ה’ צבאות צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים”

זה פסוק נפלא שמנבא שבעצם כל הצומות ייהפכו למועדים לעתיד לבוא.

ראיתי פירוש נפלא שמסביר שכל הצומות ייהפכו-הכוונה שיקרה בהם ההפך ממה שקרה באותו תאריך ובגללו אנחנו צמים!
נפלא. למשל בית המקדש נחרב בט באב- אז הוא ייבנה בט- באב! וכן על זו הדרך..

אבל אז חשבתי על זה. מה יקרה ביז בתמוז לעתיד לבוא?
אמנם קרו 5 דברים רעים ביז בתמוז, אבל הדבר שהיום מסמל יותר מכל את יז בתמוז הוא שנבקעה החומה בימי בית שני..

אז מה יקרה לעתיד לבוא?? החומה תיבנה??? מי רוצה חומה בכלל?! למה זה טוב?!
כתוב שלעתיד לבוא “פרזות תשב ירושלים” פרזות מלשון המילה מפורזת, פתוחה ופרוצה ללא חומות. כמובן זו נבואה טובה! שלא נזדקק לחומות, ולא נפחד מאף אחד.

אז אני חוזר לשאלה- למה צריך חומות?? ואם לא צריך חומה אז מה יקרה לעתיד לבוא כשיהפך הצום לימי שמחה וששון?

פעם שמעתי פרוש נפלא.
מה קרה ביז בתמוז? נפרצו החומות. מאיפה הם נפרצו? מבחוץ פנימה. אז מה יקרה לעתיד לבוא? ייפרצו החומות מבפנים החוצה!

החומות ייפרצו מבפנים- גם החומות ממש של ירושלים שלא יהיה בהם צורך בעז”ה, אבל לא רק הם. גם חומות הלב שלנו!! גם הם ייפרצו ונזכה להסיר את כל החומות שיש לנו בלב!

לכל אחד יש חומות בלב שלו. ישנן חומות מהסביבה, מהמשפחה, ישנן חומות בין בני אדם שונים עם דעות שונות, ישנן חומות גדולות לפעמים מול ה’ יתברך, מול דברים קדושים ועוד ועוד..
אנחנו רוצים ביז בתמוז להתפלל שייבקעו החומות! שייפלו ולא ישובו! שנזכה לחיות ולראות את הנשמה שמאחורי כל דבר, את הפנים הטהור והנקי!! וכמובן, אנחנו רוצים בעצמנו להביא את המציאות הזו, כמו שמפרשים על “העולם הבא”- עולם שהולך ובא, ז”א זה קורה לאט לאט. ואנחנו חלק מזה. אז אנחנו רוצים בעצמנו להסיר את המחיצות ואת החומות. להסתכל לעמ”י בעיניים! בלי סטיגמות ובלי דעות קדומות..!

בייחוד בימים אלו, ימי בין המיצרים שאנחנו מתאבלים בהם על חורבנה של ירושלים בגלל שנאת חינם, ובייחוד בסערות המתרגשות עלינו חדשים לבקרים- תפקינו הוא להסיר את המחיצות ולהתאחד יחד! להבקיע את החומות. של כולם!

שנזכה שבית המקדש ייבנה במהרה בימינו כבר השנה וט באב ייהפך עלינו למועד! וה’ יתברך יתגלה פה בארץ בלי חומות ובלי מחיצות כמו שכתוב :”ומלאה הארץ דעה את ה’, כמים לים מכסים” ושזנכה לזכות לראות ולהיות חלק מביאת גואל צדק משיח צדקנו אמן ואמן!!!

צום מועיל ומרומם, מבשר. רכז הדרכה – מחוז יהודה