מעבר לתפריט (מקש קיצור 1) מעבר לתפריט תחתון (מקש קיצור 2) מעבר לאזור חיפוש (מקש קיצור 0) מעבר לתוכן העמוד (מקש קיצור 3)

קצת היסטוריה

קצת היסטוריה

seretבכ”ד באדר א’ תרפ”ט התאספה בסניף “הפועל- המזרחי” בירושלים קבוצה של 30 בנים- תלמידי כיתה ח’ מביה”ס ת”ת המזרחי, ותלמידי הכיתה הראשונה של בית המדרש למורים מזרחי- והחליטה על ייסוד ארגון “בני עקיבא”.

 למה השם בני עקיבא? מספר יחיאל אליאש:

“…התאספנו מספר חברים וכל אחד ‘זרק’ שם לחלל. מכל השמות שהועלו ‘תפסה’ אותנו מיד הצעתו של אברהם קסטנבוים ז”ל, מי שהיה חבר במרכז העולמי של המזרחי והפועל המזרחי. הוא הציע את השם ‘בני עקיבא’ וזה הדליק אותנו. רבי עקיבא סימל בעינינו, יותר מכל שם אחר, את רעיון התורה ועבודה. הוא היה גם פועל, גם רועה צאן, גם לוחם לאומי וגם תלמיד חכם, והשקיע את עצמו ב-ד’ אמותיה של תורה והלכה. רבי עקיבא ראה בכל אדם- אדם, וזו הייתה גם תפיסתנו: לא להרחיק, אלא לקרב. אנו תלמידיו של רבי עקיבא-אנו רבי עקיבא…”

רוח הנוער באותה תקופה הייתה רוח של מרד ורצון לשינוי פני החברה, הנוער של בני עקיבא ברוחו של רבי עקיבא ראו עצמם מכריזים מרד במצב הנוער, נלחמים בעד קיום ערכיה הנצחיים של היהדות ונגד המושגים והתרבות הזרה שפשטה בלב הנוער הישראלי. חברי בני עקיבא ראו עצמם, בנים נאמנים ומורי דרך לשלמות עם ישראל, תורתו וארצו.

כבר בניסן תרפ”ט זכו חברי בני עקיבא לברכתו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ”ל שכתב להם:

“ובימי חג החירות והאביב נקדם בברכה את פני הניצנים אשר נראו בתנועתנו, בדמות ארגון בני הנעורים בשם “בני עקיבא”. ברוכים יהיו לנו אלה צעירי הצאן אשר עליהם תקוותנו בשאיפתנו לגאולתנו ולפדות נפשנו, והם הם דור עתידנו וממשיכי דרכנו.”

 

על פעילות סניף בני עקיבא בירושלים בתקופת הבראשית מספר אליאש:

“…סידרנו קבוצות וארגנו פעולות פעמיים בשבוע. והפעולות כללו ת”ס ושיחות חברה על נושאים ספרותיים ותרבותיים. בשבת אחה”צ היו פעולות בקבוצות לפני תפילת מנחה, ואחרי התפילה- גולת הכותרת- מסיבת סעודה השלישית והשירה…”

בשנת תרצ”א הצטרף גם הרב משה צבי נריה זצ”ל כמדריך ומרכז לסניף בני עקיבא בירושלים והשרה מרוחו הגדולה על התנועה כולה והתפתחותה.

התנועה התרחבה, קמו סניפים במקומות שונים בארץ, חברי התנועה חיפשו דרכים להקים יישובים ולתרום מכוחם לעם ולארץ.

סיסמת התנועה, “קדש חייך בתורה וטהרם בעבודה” או בקיצור “תורה ועבודה”- ביטאה את ההדרכה לאורח חיים של קיום תורה ומצוות, יחד עם מימוש פעולות מעשיות לבניין האומה והארץ. ב-82 שנותיה נושאת בני עקיבא את דגל “תורה ועבודה” כתנועה מגשימה, המחנכת מאות אלפי חברים לחיי תורה ולנכונות להירתם ולתרום בכל מעשה ציוני ומשימה לאומית נדרשת.

בני עקיבא הפכה לחברה המקרינה מרוחה על העם והארץ כולה. חברי התנועה ובוגריה העמיקו לימודם בתורה והקימו ישיבות הרבה, השתלבו במשימות יישוב הארץ ובמשימות הביטחון בכל מרחב ארצנו.

חברי בני עקיבא פעלו ופועלים בחינוך, קליטת עלייה ובמשימות חברתיות בכל מקום בו הם נדרשים לכך מרוחו של רבי עקיבא, מתוך מסירות נפש ואהבה לכלל ישראל, תנועת בני עקיבא הייתה ותהיה כוח  מוביל לגאולה שלמה.