מעבר לתפריט (מקש קיצור 1) מעבר לתפריט תחתון (מקש קיצור 2) מעבר לאזור חיפוש (מקש קיצור 0) מעבר לתוכן העמוד (מקש קיצור 3)

אגף חינוך והדרכה

ראש אגף חינוך: דוד שמחון

ראש מחלקת הדרכה: אלחנן שטיגליץ

פעילי המחלקה: מב”ע – רוניה חדד, שלהבת הורוביץ, מרכז הדרכה – מלכה בלוך. מזכירות המחלקה – ירדן דנן

טלפון: 02-5693132

דוא”ל: hadracha@bna.org.il

מחלקת ההדרכה של בני עקיבא נוגעת בנקודת הליבה של תנועת הנוער- התהליך החינוכי. מטרת העל שהעמידה המחלקה לנגד עיניה הוא כדבריו של הרב קוק  “לבנות את ההכרוֹת המזעזעוֹת את הרצון”.

מתוך ההבנה שתנועת בני עקיבא היא אש בוערת באידיאל גדול, אנו רואים בתפקידנו את הבערת האש על ידי תוכן רוחני ומעשי שיגרום לתנועה ולנוער לחולל מהפכות בעצמו, בתנועתו, ובעמו.

 

פרויקטים ומפעלים של המחלקה:

במשך השנה המחלקה עוסקת במספר נושאים חינוכיים מרכזיים הנקבעים על ידי מליאת ההדרכה ומזכירות התנועה-

– מחלקת חינוך מיוחד

– מדריכים משלבים

– נושא חודש ארגון

– נושא חורף

– נושא קיץ

– פיתוח חומרים על ציר השנה התנועתי

כל נושא שנבחר מתוכנן, מעובד ומופץ לשטח בכמה שלבים עליהם אחראית המחלקה

 

מליאת הדרכה:

גוף שבו חברים רכזי הדרכה מחוזיים, ראש מחלקת הדרכה ועוזרו. המליאה מתכנסת אחת לשבועיים, מתקיימים דיונים חינוכיים, רכזי ההדרכה עוברים הכשרה והתקדמות רוחנית ומקצועית, ומחליטים החלטות הקשורות לתוכן ההדרכתי תנועתי.

 

סילקו”ן: יום או יומיים של הכשרה המיועדים לרכזות ורכזי הסניפים.

 

חוברות הדרכה וחבריא ב':

לקראת כל נושא יוצאת חוברת הדרכה וכן לפני החגים או בצמוד לאירועים מסוימים. השיטה המתודית בחוברת היא הגשת פעילויות מובנות מהשגת המטרה ועד הסיכום. שיטה זו מחליפה שיטה אחרת שהיתה בעבר ובה מוגש החומר הגולמי לעיבוד עצמי של המדריך. אנו מאמינים כי שיטה זו מאפשרת הבנה ומלמדת בעצם קיום מבנה מסודר איך להכין פעולה, ומאידך משאירה מקום למדריך לשנות את הפעולה כרצונו.כמו כן, רואה המחלקה את העשרת המדריך בחומרי הדרכה נוספים ולכן בכל חומר הדרכה יועשר המדריך גם בדפי מקורות ונספחים המתייחסים לכל חוברת ולכל חומר הדרכה.

 

מרכז ההדרכה:

מרכז הדרכה ממוחשב: ניתן למצוא חומר מהמרכז הדרכה באתר התנועה באינטרנט. באתר מובאות פעולות, מקורות ומידע למדריך בנושאים שונים.

במרכז הדרכה ניתן לרכוש דיסקים עם חוברות הדרכה סרוקות בנושאים רבים ומגוונים, וכן חוברות הדרכה.

 

“תוכנית דרור”:

תוכנית דרור נכתבה לזכרו של דרור וינברג הי”ד מח”ט חברון שנפל בקרב מול מחבלים בחברון בערב שבת קודש.

מתוך דמותו של דרור נלמד מהי שליחות, מהי רוח גדולה בעומקם של חיי מעשה, מהו עמל מתמיד, לקיחת אחריות, מנהיגות ושאיפה תמידית קדימה!

מטרת התוכנית לבנות בחניכי השבט החדש את ההבנה שיש צורך לבנות את עצמנו, לעבד ולפתח רוח גדולה על מנת להיות אדם שלם יותר, אידאליסט, שיש בו כוחות לפעול ולעשות מהפיכות גדולות. לאור זאת התוכנית עוסקת בתכנים רוחניים שמכוחם מבררים החניכים את תפקידנו ויוצאים לתרומה למען האומה.

המחלקה רואה בתוכנית בניית בסיס אמיתי ליצירת חבריא ב’ בסניפים שיוצאים לפעול באופן קבוע מתוך בירור ואמונה .

הטמעת התוכנית בשטח נעשית על ידי מס’ דרכים בניהם: מליאות הדרכה, סמינריונים לחניכים ולמדריכים, הפצת חוברת הדרכה בנושא, יצירת מפגשי חשיבה של המדריכים על התכנים ועוד.

 

הכשרת קומונריות שנה שניה:

במשך השנה נערכים מספר ימי עיון והכשרות לקומונריות שנשארו שנה שניה, מתוך ראיה שקומונריות אלו מחוללות תהליך חינוכי ארוך ועמוק יותר, ומתוך הבנה שקומונריות אלה זקוקות למענה מיוחד. בימי העיון מקבלות הבנות הכשרה מקצועית ורוחנית נוספת שמעמיקה את הקומה בה הן נמצאות.

 

סמינריונים:

  • סמינריון לשבט החדש- הסמינריון פותח את תוכנית דרור בה יעסקו במשך השנה ובו מתבצע המעבר המשמעותי לחב”ב. בסמינריון נחשוף בפני החניכים את הערכים עליהם מושתת התוכנית, בניהם- עמל, שאיפה לגדלות, חבורה ועשייה מתוך תורה.
  • סמינריון הדרכה בקיץ ובחנוכה- מיועד למדריכי חבריא א. בסמינריון דנים המדריכים בנושאים שונים הקשורים להדרכה ומקבלים הכשרה מקצועית, רוחנית ורעיונית
  • סמינריון למדריכי הרא”ה- בסמינריון יפגשו המדריכים עם תוכנית דרור אותה יעבירו במשך השנה בשבטים. המדריכים יבררו את העקרונות עליהם מושתת תוכנית דרור ויבנו בהם את הרצון לעסוק בתכנים גדולים.
  • סמינריון חורף למדריכי השבט החדש- מתוך הרצון להעמיק את תוכנית דרור ולחדד את נקודת המעבר לחב”ב נפגשים מדריכי תוכנית דרור לסמינריון במהלך החורף.

מרכז הדרכה

בנות שירות לאומי

ניו מדיה

שבטי יובל

שבטים משלבים

תכנית בוגרים

גרעיני נחשון

תכנית השחר

תכנית עמישב

גרעיני יונתן