מעבר לתפריט (מקש קיצור 1) מעבר לתפריט תחתון (מקש קיצור 2) מעבר לאזור חיפוש (מקש קיצור 0) מעבר לתוכן העמוד (מקש קיצור 3)

האדמו”ר החלוץ

האדמור_החלוץ

רבי ישעיהו שפירא נולד בפולין בי”א בשבט תרנ”א (1891) והיה אדמו”ר לא רשמי בשושלת גרודזיסק וממנהיגי החלוצים הדתיים בארץ ישראל, ועל כן כונה ‘האדמו”ר החלוץ’. הוא פעל בקרב הציבור החסידי וקרא לעלייה לארץ ישראל. היה מנהיג חסידי ציוני נלהב, ממנהיגי תנועת העבודה של הציונות הדתית; נבחר לנשיאות קק”ל ומונה למנהל בנק זרובבל. בשנת 1942 התיישב האדמו”ר החלוץ במושב הדתי כפר פינס ועסק שם בחקלאות. נפטר ממחלה בה’ בסיוון תש”ה (1945), כי נפל למשכב עקב השמועות הקשות שהגיעו מאירופה, ובהן מותם של בני משפחתו.

האדמו”ר החלוץ חי את חייו בדרך תורה ועבודה במעשיו ובהשקפתו, וביטא זאת היטב בקול הקורא שכתב: “רוצים אנו בחיים של עבודה ויצירה על יסוד היהדות המסורתית. אין אנו יכולים לעסוק רק ברוחניות ולהצטמצם בד’ אמות של הלכה בלבד, ומאידך אין אנו יכולים להסתפק רק בלאומיות חיצונה של לשון וארץ בלבד, ולעזוב את תורתנו שהיא יסוד תרבותנו הלאומית על האופי הלאומי שלנו” (מתוך קול קורא של מייסדי תנועת ‘המזרחי’ שכתב עם המייסדים הנוספים).