מעבר לתפריט (מקש קיצור 1) מעבר לתפריט תחתון (מקש קיצור 2) מעבר לאזור חיפוש (מקש קיצור 0) מעבר לתוכן העמוד (מקש קיצור 3)
array(88) { ["jpg|jpeg|jpe"]=> string(10) "image/jpeg" ["gif"]=> string(9) "image/gif" ["png"]=> string(9) "image/png" ["bmp"]=> string(9) "image/bmp" ["tiff|tif"]=> string(10) "image/tiff" ["ico"]=> string(12) "image/x-icon" ["asf|asx"]=> string(14) "video/x-ms-asf" ["wmv"]=> string(14) "video/x-ms-wmv" ["wmx"]=> string(14) "video/x-ms-wmx" ["wm"]=> string(13) "video/x-ms-wm" ["avi"]=> string(9) "video/avi" ["divx"]=> string(10) "video/divx" ["flv"]=> string(11) "video/x-flv" ["mov|qt"]=> string(15) "video/quicktime" ["mpeg|mpg|mpe"]=> string(10) "video/mpeg" ["mp4|m4v"]=> string(9) "video/mp4" ["ogv"]=> string(9) "video/ogg" ["webm"]=> string(10) "video/webm" ["mkv"]=> string(16) "video/x-matroska" ["3gp|3gpp"]=> string(10) "video/3gpp" ["3g2|3gp2"]=> string(11) "video/3gpp2" ["txt|asc|c|cc|h|srt"]=> string(10) "text/plain" ["csv"]=> string(8) "text/csv" ["tsv"]=> string(25) "text/tab-separated-values" ["ics"]=> string(13) "text/calendar" ["rtx"]=> string(13) "text/richtext" ["css"]=> string(8) "text/css" ["vtt"]=> string(8) "text/vtt" ["dfxp"]=> string(20) "application/ttaf+xml" ["mp3|m4a|m4b"]=> string(10) "audio/mpeg" ["ra|ram"]=> string(17) "audio/x-realaudio" ["wav"]=> string(9) "audio/wav" ["ogg|oga"]=> string(9) "audio/ogg" ["mid|midi"]=> string(10) "audio/midi" ["wma"]=> string(14) "audio/x-ms-wma" ["wax"]=> string(14) "audio/x-ms-wax" ["mka"]=> string(16) "audio/x-matroska" ["rtf"]=> string(15) "application/rtf" ["js"]=> string(22) "application/javascript" ["pdf"]=> string(15) "application/pdf" ["class"]=> string(16) "application/java" ["tar"]=> string(17) "application/x-tar" ["zip"]=> string(15) "application/zip" ["gz|gzip"]=> string(18) "application/x-gzip" ["rar"]=> string(15) "application/rar" ["7z"]=> string(27) "application/x-7z-compressed" ["psd"]=> string(24) "application/octet-stream" ["xcf"]=> string(24) "application/octet-stream" ["doc"]=> string(18) "application/msword" ["pot|pps|ppt"]=> string(29) "application/vnd.ms-powerpoint" ["wri"]=> string(24) "application/vnd.ms-write" ["xla|xls|xlt|xlw"]=> string(24) "application/vnd.ms-excel" ["mdb"]=> string(25) "application/vnd.ms-access" ["mpp"]=> string(26) "application/vnd.ms-project" ["docx"]=> string(71) "application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document" ["docm"]=> string(48) "application/vnd.ms-word.document.macroEnabled.12" ["dotx"]=> string(71) "application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.template" ["dotm"]=> string(48) "application/vnd.ms-word.template.macroEnabled.12" ["xlsx"]=> string(65) "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet" ["xlsm"]=> string(46) "application/vnd.ms-excel.sheet.macroEnabled.12" ["xlsb"]=> string(53) "application/vnd.ms-excel.sheet.binary.macroEnabled.12" ["xltx"]=> string(68) "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.template" ["xltm"]=> string(49) "application/vnd.ms-excel.template.macroEnabled.12" ["xlam"]=> string(46) "application/vnd.ms-excel.addin.macroEnabled.12" ["pptx"]=> string(73) "application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation" ["pptm"]=> string(58) "application/vnd.ms-powerpoint.presentation.macroEnabled.12" ["ppsx"]=> string(70) "application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slideshow" ["ppsm"]=> string(55) "application/vnd.ms-powerpoint.slideshow.macroEnabled.12" ["potx"]=> string(69) "application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.template" ["potm"]=> string(54) "application/vnd.ms-powerpoint.template.macroEnabled.12" ["ppam"]=> string(51) "application/vnd.ms-powerpoint.addin.macroEnabled.12" ["sldx"]=> string(66) "application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slide" ["sldm"]=> string(51) "application/vnd.ms-powerpoint.slide.macroEnabled.12" ["onetoc|onetoc2|onetmp|onepkg"]=> string(19) "application/onenote" ["oxps"]=> string(16) "application/oxps" ["xps"]=> string(30) "application/vnd.ms-xpsdocument" ["odt"]=> string(39) "application/vnd.oasis.opendocument.text" ["odp"]=> string(47) "application/vnd.oasis.opendocument.presentation" ["ods"]=> string(46) "application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet" ["odg"]=> string(43) "application/vnd.oasis.opendocument.graphics" ["odc"]=> string(40) "application/vnd.oasis.opendocument.chart" ["odb"]=> string(43) "application/vnd.oasis.opendocument.database" ["odf"]=> string(42) "application/vnd.oasis.opendocument.formula" ["wp|wpd"]=> string(23) "application/wordperfect" ["key"]=> string(29) "application/vnd.apple.keynote" ["numbers"]=> string(29) "application/vnd.apple.numbers" ["pages"]=> string(27) "application/vnd.apple.pages" ["DOCX"]=> string(71) "application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document" }

הורים

 

שאלות נפוצות:

תאריכי הפעילות, המפעלים והאירועים לשנת תשע”ז?

מה נוהל החזרים למפעלים?

כמה עולה חברות? האם יש הנחת אחים?

מה מטרת כרטיס החבר? מתי מקבלים אותו?

איך מקבלים סבסודים לטיולים?

לא הספקנו להירשם למפעל וההרשמה כבר נסגרה, מה עושים?

 


—-

—–

—–

תאריכי הפעילות, המפעלים והאירועים לשנת תשע”ז?

לצפייה בלוח האירועים לחצו כאן

לוח אירועים תשע"ז בני עקיבא

חזרה למעלה

—–

—–

 —–

 —–

 —–

מה נוהל החזרים למפעלים?

1. חניך המבטל את יציאתו פחות משבוע לפני קיום הפעילות יחויב בניכוי דמי רישום בסך 40 ש”ח.

2. ביטול הרשמה פחות מ-3 ימי עסקים טרם הפעילות תחויב במחיר המלא של המפעל.

3. ביטול יציאה למפעל החזרים וזיכויים מתבצעים מול המחוז בלבד ע”י משלוח מייל או פקס למחוז הרלוונטי תוך ציון שם החניך, הסניף, הסכום ששולם ופרטי הבנק המלאים (בנק, סניף,מס’ חשבון) אליו יועבר ההחזר.

לנוחיותכם מצ”ב טלפונים ופקסים של המחוזות:

  טלפון פקס דוא”ל
מחוז צפון 04-6791061 04-6715643 tzafon@bna.org.il
 מחוז חיפה 04-8741273/4 04-8741285 chaifa@bna.org.il
מחוז שרון-שומרון  03-9341477/91  03-9304077 sharon@bna.org.il
מחוז דן 03-7312514/0668 03-5739610 dan@bna.org.il
מחוז מרכז 073-2421231 08-6256810 merkaz@bna.org.il
 מחוז ירושלים 02-6796992/4 02-6796998 jerusalem@bna.org.il
מחוז יהודה  08-8505460 08-8505462 yehuda@bna.org.il
מחוז דרום  08-6434962/5405 08-6434849 darom@bna.org.il
 

4. זכרו! במידה וביטלתם השתתפות באפשרותכם להעביר את סכום ההחזר לשימוש במפעל הבא בו תשתתפו. אפשרות זו חוסכת את זמן ההמתנה של 3 חודשים לקבלת ההחזר- הזמן הקבוע בנוהל החזרים.

גם רצון להמיר את סכום ההחזר בזיכוי לטובת פעילות אחרת צריכה להתבצע ע”י משלוח פקס מסודר בעניין למחוז.

בבקשת הביטול יש לציין איזה סוג של החזר ברצונכם לקבל. אם מדובר בהחזר כספי (על-פני זיכוי) יש להוסיף את פרטי ח-ן הבנק ובעל החשבון כולל ת.ז.

חזרה למעלה

 —–

 —–

 —–

 —–

 —–

כמה עולה חברות? האם יש הנחת אחים?

תשלום החברות עצמו מסמל את התייחסותם הרצינית, הן של ההורים והן של החניכים לתנועה ומבטא את רצונם להיות חלק ממפעל זה, מעבר לתמורה שהחניכים מקבלים בהשתתפותם בפעילות ערכית חינוכית של התנועה. שאיפתנו היא לבצע את מפעלי התנועה במחיר הנמוך ביותר, על מנת לאפשר לחניכים רבים ככל האפשר להצטרף, ולצורך כך , המחירים לחניכים ולמדריכים מסובסדים באופן קבוע. בנוסף אנו מנסים , בעזרת גופים חיצוניים ותורמים, לסבסד חניכים מעוטי יכולת.

אופן חישוב החברות

תשלום החברות עצמו מסמל את התייחסותם הרצינית, הן של ההורים והן של החניכים לתנועה ומבטא את רצונם להיות חלק ממפעל זה, מעבר לתמורה שהחניכים מקבלים בהשתתפותם בפעילות ערכית חינוכית של התנועה.

שאיפתנו היא לבצע את מפעלי התנועה במחיר הנמוך ביותר, על מנת לאפשר לחניכים רבים ככל האפשר להצטרף, ולצורך כך , המחירים לחניכים ולמדריכים מסובסדים באופן קבוע. בנוסף אנו מנסים , בעזרת גופים חיצוניים ותורמים, לסבסד חניכים מעוטי יכולת.

תשלום החברות נעשה אחת לשנה. לכל חניך תאריך חידוש חברות אישי שנקבע לפי הפעם הראשונה בה שילם חברות בתנועה.

אנו מזמינים אתכם לחדש את החברות לשנה הקרובה כבר עכשיו!

מחיר החברות בבני עקיבא

חברות

תשלום מקסימלי למשפחה הוא 650 ₪ (5 ילדים ומעלה).

התשלום בגין חניכים מחבריא א’ במשפחה אינו מושפע ממספר החניכים בחבריא ב’.

ספירת הילדים במשפחה, לצורך תשלום החברות, מתחיל מהקטן לגדול.

דוגמאות לתשלום
חברות 2

חישוב תאריך תוקף החברות

תשלום החברות נעשה אחת לשנה. לכל חניך תאריך חידוש חברות אישי שנקבע לפי הפעם הראשונה בה שילם חברות בבני עקיבא.

גם כאשר חניך משלם חברות באיחור, החברות תקפה עד סיום שנת החברות שלו.

דוגמא:

חברות 3

עקיבא שילם חברות לראשונה ב 27/07/2013 החברות תקפה עד 27/07/2014.

מעתה, תאריך החברות של עקיבא הוא 27/07.בשנה שאחרי, החברות שולמה ב 30/10/2014 (3 חודשים איחור), החברות בתוקף עד 27/07/2015.

    • תוקף הנחת האחים הוא לחצי שנה (מיום תשלום החברות לאח הראשון)
    • מחיר החברות לחברי השבט החדש מתעדכן לתעריף חבריא ב’ רק בחודש ארגון של שנה הבאה וזאת מכיוון שהם משתתפים על בסיס קבוע ורציף בפעילויות השוטפות (מחנות, מסעות, פעילות סניפיות).
    • ניתן ליצור תאריך חברות משפחתי ע”י פניה למחלקת הרשמות במייל/טלפון.

מחלקת הרשמות:     harshamot@bneiakiva.org.il/    02-5693117/48

חזרה למעלה

 —–

 —–

 —–

 —–

 —–

מה מטרת כרטיס החבר? מתי מקבלים אותו?

קצת על כרטיסי החבר: – כרטיסי החבר מונפקים אחת לרבעון קלנדרי ע”פ מחדשי החברות באותו הרבעון. – כרטיס החבר מעניק 10% הנחה ברשת “ריקושט”. – על החניך להביא איתו את הכרטיס לכל פעולה מחוץ לסניף – השתתפות החניך תותנה בהצגת כרטיס החבר. – הכרטיס משמש הוכחה על תשלום החברות. – הכרטיס הינו אישי ואינו ניתן להעברה.

חזרה למעלה

 —–

 —–

 —–

 —–

 —–

איך מקבלים סבסודים לטיולים?

 הסבסוד תקף לשנה ויש לחדשו בכל שנה מחדש. רצוי להגיש את הטפסים באופן קבוע בחודש יוני לקראת מפעלי הקיץ. הסבסוד תקף למפעלים בני יומיים ויותר בלבד (מסע סוכות, מסע פסח, מחנה קיץ, סמינריון, דמי חברות).

את בקשת הסבסוד מגישים באופן מקוון בקישור המצורף מטה. לטופס חובה לצרף אחד או יותר מהמסמכים הבאים: תלושי שכר/ תדפיסי בנק/ מסמך מביטוח לאומי/ עובדת סוציאלית/ דמי אבטלה וכדו’. שימו לב, טופס ללא מסמך נלווה לא יטופל.

ניתן להגיש סבסוד כאן http://sibsud.bneiakiva.org.il//

חזרה למעלה

 —–

 —–

 —–

 —–

 —–

לא הספקנו להירשם למפעל וההרשמה כבר נסגרה, מה עושים?

הרשמה מאוחרת למפעל (“חריגים”)

לכל מפעל יש תאריך אחרון להרשמה אצל הקומונרית במזומן בסניף (מוצ”ש בד”כ), ותאריך אחרון להרשמה בכרטיס אשראי במערכת ההרשמות באינטרנט (יום שלישי בד”כ). לאחר תאריכים אלו אין אפשרות להירשם! ההרשמה נסגרת באופן אוטומטי ואין טעם לפנות לקומונרית בעניין זה.

במקרים חריגים ניתן לפנות ישירות ל”ועדת חריגים מחוזי” במייל בלבד (הודעות במשיבון ופקסים לא יקבלו מענה כלשהו)

נא לציין “לידי ועדת חריגים”.

מחוז ירושלים: charigimjerusalem@gmail.com

מחוז שרון-שומרון: Harigim.sharon@gmail.com

מחוז מרכז: harigmerkaz@gmail.com 

מחוז דן: vharigim.dan@gmail.com 

מחוז דרום: darom@bna.org.il

מחוז יהודה: Yehuda@bna.org.il

מחוז חיפהm.haifa.harigim@gmail.com.il

מחוז צפון: m.tzafon.harigim@gmail.com

אנו עושים מאמצים לענות לפניות למייל זה תוך שלושה ימי עבודה, התשובה ניתנת בכפוף לשיקולים חינוכיים ושיקולים של תחבורה, אבטחה, ועבודה מול ספקים שונים. על-כן, פעמים שהתשובה חיובית ופעמים שהתשובה שלילית.

נא התעניינו במועדי הרישום באתר התנועה ואצל הקומונרית והירשמו בזמן ומנעו עוגמת נפש מהילדים.