מעבר לתפריט (מקש קיצור 1) מעבר לתפריט תחתון (מקש קיצור 2) מעבר לאזור חיפוש (מקש קיצור 0) מעבר לתוכן העמוד (מקש קיצור 3)

דבר המזכ”ל

מזכ"ל בנ"ע יאיר שחל

חברים והורים יקרים, ה’ עמכם!

תנועת בני עקיבא נושאת את דגל ‘תורה ועבודה’, ובכל שנה מחנכת עשרות אלפי חברים לחיי תורה ושמירת מצוות עם מימוש פעולות מעשיות לבניין האומה והארץ.

בני עקיבא נעשתה עם השנים תנועה המקרינה בדרכה על הסביבה כולה. חברי התנועה ובוגריה מעמיקים בלימוד התורה ומשתלבים במשימת יישוב הארץ ובמשימות הביטחון בכל מרחב ארצנו. חברי בני עקיבא פעלו ופועלים בחינוך, בקליטת עלייה ובמשימות חברתיות בכל מקום שהם נדרשים לכך.

כהמשך לרבי עקיבא, שהיה בעל רוח גדולה של מסירות נפש ואהבה לכלל ישראל, תנועת בני עקיבא הייתה ותהיה כוח מוביל לגאולה שלמה.

השנה, שנת ‘מובילים בדרך תורה ועבודה’, אנו נדרשים לפתח מבט לאומי ולהוביל בתחומים השונים הנדרשים סביבנו, בדרכנו המיוחדת, על פי עקרונות תורה ועבודה. בשנה זו תתקיים הועידה הכ”ד – שנה של חזון ויעדים חדשים. שנה בה נתעסק בעניינים פנים תנועתיים אך בעיקר נציב את עמדותינו בתחומים ציבוריים ונדרוש מעצמנו להוביל בהם!


 

דבר המזכ”ל, מתוך עלון ‘זרעים’ טבת תשע”ח

חברי התנועה היקרים, ה’  עימכם!

אנו פוגשים השבת בפעם הראשונה השנה את ספר שמות. עברנו את ספר האבות הקדושים ואנו מתחילים דרך חדשה: דרך של עם קדוש, עם אשר הולך להיווצר בלב האימפריה המצרית, לצאת ממנה ולהוביל דרך חדשה לא רק לעצמו אלא לכל העולם כולו.
הבסיס לכל השעבודים בעולם והבסיס לכל הגאולות של העולם נמצא בספר שאנו מתחילים לקרוא השבת.
ההבדל בין עבודת ה’ של אדם פרטי לבין עבודת ה’ של עם איננה רק כמותית; יש הבדל של ממש בין עבודת ה’ של אדם המגלה באמצעות כוחותיו את רצונו של הבורא לבין עבודת ה’ של עם שמגלה את שמו של הקדוש ברוך הוא בכל מערכות החיים.

אחד האתגרים הגדולים שהעם היהודי עומד בהם במאה השנים האחרונות הוא האתגר לבנות ממלכת כוהנים וגוי קדוש, מדינה ממשית המגלה את שם ה’ בעולם מבחינה מוסרית, מבחינה מדעית, מבחינה צבאית ומבחינה כלכלית. אלפי שנים לא היינו צריכים לעמוד באתגר זה, אך אתגר זה הוא האתגר של ספר שמות, הוא האתגר של עת הגאולה.
החובה לייצר מערכת משפט, מערכת כלכלה ומערכת מוסר לעם שלם הייתה ועודנה הבסיס של תנועתנו.
מי שחורת על דגלו לחנך דור נאמן ומסור לתורתו, לעמו ולארצו יודע שנאמנות זו אינה רק נאמנות אישית אלא נוספת עליה נאמנות מערכתית לאומית. לכן אנו צריכים לחנך את עצמנו לעבוד את ה’ בדרך הפרט האישית והמיוחדת לנו, אך עלינו לפעול גם בשם כל ישראל, כתנועה הדורשת להיות שותפה במערכות הציבוריות של מדינת ישראל.

בשבועות האחרונים התחלנו לעלות קומה בתהליך הוועידה הכ”ד, שזה בדיוק עניינה: הובלת אומה ומדינה בדרך תורה ועבודה. פתחנו בוועידת ההנהגה ואנו מתקרבים לקראת ועידת הקומונריות, כל זאת כדי לברר את הרצונות והמעשים הרצויים לנו ולחברה כולה ולדייקם.
ברורה היא דרכנו אשר החלה בספר שמות, וכיום אנו צריכים להיות שותפים ומובילים בפעולות למימוש החזון הענק של העם שלנו, של המדינה שלנו, של התנועה שלנו.
אנו תובעים מעצמנו ומהחברה כולה ללמוד מספר שמות ולחיות על פיו חיי אומה מלאים, על כל מערכותיהם המורכבות, בדרכה של תנועה, דרך תורה ועבודה.

בברכת חברים לתורה ולעבודה,
יאיר שחל.