מעבר לתפריט (מקש קיצור 1) מעבר לתפריט תחתון (מקש קיצור 2) מעבר לאזור חיפוש (מקש קיצור 0) מעבר לתוכן העמוד (מקש קיצור 3)

מהלכות חג הסוכות

סוג הפעולה
דף לימוד | כלים
מתאים לגיל
הרא"ה | זרעים | חבריא ב' | יובל | מעלות | מעפילים | נבטים | ניצנים | שבט חדש - כיתה ט
משך הפעולה
עד חצי שעה
נושא
חגי תשרי
 • מתאים ליום חול
 • מתאים לשבת
 • קבוצה גדולה
 • קבוצה קטנה
0 מדריכים אהבו את הפעולה
עמוד הפייסבוק של המרכז

אכילה מחוץ לסוכה:

אכילת עראי מותרת מחוץ לסוכה. ומה היא כוללת?

 

א. כביצה (מפת עד 49 גרם) שימו לב: חבילת ביסלי קטנה- 75 גרם.

ב. פירות וירקות

ג. כל מזון שברכתו “שהכל נהיה בדברו”- כאשר אינו קובע עליו את סעודתו.

שתייה מותרת מחוץ לסוכה.

ד. היוצא לדרך פטור מן הסוכה.

 

ברכת “לישב בסוכה”:

נהגו שאין מברכין על הסוכה אלא בשעת אכילה. על מה אפשר לברך?

 

 • על פת.
 • על כל מה שברכתו “בורא מיני מזונות”.
 • על יין שברכתו “בורא פרי הגפן”.

 

ארבעת המינים:

 • חובה על המטייל ליטול ארבעת המינים.
 • מותר לצאת ידי חובה בחול המועד במינים שאולים.
 • זמנם: לכתחילה מהנץ החמה ובשעת הדחק רשאי לברך מעלות השחר.
 • מטייל שלא ברך על הלולב בתפילה, חייב לעשות זאת במשך היום. אם השיג לולב רק בין השמשות, ייטול בלא ברכה.
 • מטייל המתכוון להתפלל בדרך, יברך על הלולב בבית ולפני שיצא לדרכו (וכן יאמר את ברכות התורה והשחר) ובדרך יאמר את ההלל ללא לולב.
 •  אם חסר אחד מארבעת המינים, ייטול בלא ברכה כזכר בעלמא.

 

בנות הנוהגות לברך על  הלולב בביתן, ראוי שתברכנה גם בהימצאן בטיול.

יש לשמור על ארבעת המינים בצורה שלא יתייבשו.

 

חול המועד:

חמישה סוגי מלאכה התירו חז”ל בחול המועד:

 

 1.  צורך אוכל נפש
 1. מעשה הדיוט
 2.  פועל שאין לו אוכל
 3.  דבר האבד
 4.  צרכי רבים           פרטי מלאכות אלו רבים ואידך זיל גמור..

 

מותר להצטלם בחול המועד, אך את התמונות יש לפתח אחרי החג

 

מותר לנסוע ברכב בחול המועד, ואף לתקנו אם התקלקל.

דעתך חשובה לנו