מעבר לתפריט (מקש קיצור 1) מעבר לתפריט תחתון (מקש קיצור 2) מעבר לאזור חיפוש (מקש קיצור 0) מעבר לתוכן העמוד (מקש קיצור 3)

ארץ וישראל והתיישבות

סוג הפעולה
דף לימוד
מתאים לגיל
חבריא ב'
משך הפעולה
עד שעה
נושא
ארץ ישראל | התיישבות | ועידה כד | מובילים בדרך תו"ע - נושא תשע"ח | אהבת ישראל
מדריך 1 אהב את הפעולה
עמוד הפייסבוק של המרכז

תקציר הפעולה

לצפייה ולהורדה של הלימוד בקובץ PDF לחצו כאן

על הארץ ובנינה

“חבת ארצנו הקדושה היא יסודה של תורה, שהיא מביאה את כלל עם ד’ וכלל העולם כולו להשלמתם ומי שיש לו יותר אהבה לארץ ויותר השתדלות בענין ישוב אה”ק הוא מוקדם לברכה והוא קרוב יותר אל השלמות. ובאשר חבת הארץ מחולקת היא לפי מעלה האנשים והכרתם, כי יש שמחבב ארה”ק בשביל סגולותיה היקרות וצמא מאד לרצות אבניה ולחונן עפרה כדי לקיים המצוות התלויות בארץ ובשביל התכלית העליונה הנמצא בה לכלל ישראל וכלל האדם במעלתם הרוחנית, ויש מי שמחבב ארה”ק ומשתדל בישיבה ובדירתה בשביל שמכיר בה התכלית של המנוחה החומרית לכלל ישראל שהוא ג”כ דבר טוב ונשגב, ובכל זאת לא בא עד המעלה הראשונה למי שמכיר יעוד התכלית העליונה שבאהבת הארץ. ע”כ רמוז בפסוק קירוב הברכות לפרי הארץ בשתי מערכות. חמשה מינים נגד ההשתוקקות לארץ באופן העליון המעולה, מכוונים נגד חמשה חומשי תורה שהם יסוד ההשלמה הישראלית וממנה נמשכת ההשלמה האנושית. וכל המוקדם בה וקרוב יותר לארץ מוקדם לברכה, והחלק השני נגד המכירים בהשלמה הטבעית של כלל ישראל בארץ בהשלמתם הרוחנית הטבעית כראוי לכל עם גדול וחכם וברוח ובחומר, זית-שמן ודבש ולמדנו מכאן כמה גדולה היא המעלה של מי שמשתוקק לישב ארה”ק אפילו לשם התכלית החמרית של הכלל, כי אצל הכלל יהפך תמיד כל ענין גשמי לרוחני. והתכלית העליונה בוא תבוא ע”י חבור עם עם ד’. ע”כ מי שיש לו קורבה יתירה לארה”ק אפילו במדרגה הנמוכה יש לנו לחזקו ולאמצו ולהקדימו לברכה ממי שמתאחר ומתרחק, אעפ”י שבתוך הלב יהיה המתרחק בעל מדרגה יותר עליונה מ”מ ישוב הארץ וחבתה בפועל הוא דבר נשגב. וכמו שאמרו חכז”ל על עמרי שזכה למלכות, בשביל שהוסיף עיר אחת בא”י אעפ”י שהיתה כונתו ודאי חומרית. ויש לנו למוד שצריך לחזק את כמות החומרית של כלל האומה ומזה יבוא ג”כ חיזוק להכמות הרוחנית”. (הראי”ה, מתוך ספר ארץ חפץ – אמרות על הארץ ובנינה)

 

שאלות לדיון

  1. איזה סוגי אהבה לארץ הרב מתאר ב’חזון הגאולה’?
  2. נסו לחשוב מה הקשר שלכם לארץ ישראל, במה מתבטאת אהבתכם אליה?
  3. אילו מעלות ניכרות יש ביישוב הארץ שאינו במטרה רוחנית עליונה?

 

הסבר

אהבת ארץ ישראל היא יסוד התורה. ארץ ישראל מביאה את עם ישראל ואת העולם כולו לייעוד, ומי שיש לו אהבה והשתדלות רבה לבניין ארץ ישראל יש לו ברכה מיוחדת.

יש מי שאוהבים את ארץ ישראל כדי לממש בה את המצוות התלויות בארץ ובשביל להגשים את מטרת האומה והאדם מהרוח אל המציאות.

יש מי שאוהב את ארץ ישראל מאחר שהוא מבין שזהו מקום המנוחה הפיזי שלנו כעם.

כשהתורה מספרת על המעלה של ארץ ישראל היא מתחילה בשני פסוקים “ארץ חיטה ושעורה…” ואחר כך נוסף עוד פסוק: “ארץ זית שמן ודבש” . בפסוק הראשון יש חמישה מינים המסמלים את חמשת חומשי התורה, המבטאים את תשוקת הרוצים בהתגלות הקדושה של מצוות התלויות בארץ ובהבאת האומה והאנושות כולה לאושר האמיתי.

הפסוק השני, שבו שני מינים, מסמל את מי שרוצים שנגיע לארצנו בהשלמת הרוח והחומר: השמן מסמל את הרוח והדבש את החומר.

למדנו מכאן את המדרגה של מי שמשתוקק לחיות בארץ ישראל אפילו לשם מטרה חומרית, כי כל דבר שבפרט יכול להיות גשמי, כשהוא עובר לצורך כללי הוא הופך מגשמי לרוחני.

לכן מי שיש לו קרבה לארץ ישראל ומיישב את הארץ ראוי לחזקו ולאמצו ולברכו, ולימוד נוסף יש לנו, שחיזוק החומריות של כלל ישראל מביא לחיזוק הכמות הרוחנית שלנו.

 

דעתך חשובה לנו