מעבר לתפריט (מקש קיצור 1) מעבר לתפריט תחתון (מקש קיצור 2) מעבר לאזור חיפוש (מקש קיצור 0) מעבר לתוכן העמוד (מקש קיצור 3)

פרשת לך-לך: לקראת חודש ארגון

יובל אהלי רכז הדרכה מחוז דרום

לפעמים נראה לנו שהמצאנו את הגלגל, שהנושאים שעליהם אנחנו מדברים התחדשו בדור שלנו, אבל לפעמים, רק לפעמים אנחנו מגלים שאת הנושאים בהם אנחנו מבקשים לגעת כבר גילו  אבות האומה לפנינו וסללו לנו את ההתייחסות הנכונה על פי דרכה של תורה.

הקב”ה מצווה לאברהם לעזוב את ארצו, את מולדתו ואת בית אביו לשם שליחות מסוימת שעוד לא ברורה לאברהם. ה”כלי יקר” מנסה להסביר את התהליך אותו עובר אברהם:

“כי מתחלה בקש ממנו לעזוב ארצו וזה שאלה קטנה, יען כי אין לאדם תועלת מארצו יותר מארצות אחרות. כי אם השם והכבוד המדומה שעושין לו במקום שמכירין אותו וזולת זה אין לו שם עזר וסעד מכל אנשי ארצו הרחוקים ובנקל יתפתה לעזבם. ואח”כ כאשר הסיח מלבו כל ארצו אמר פן יהיה נפשו קשורה באנשי תולדתו שיש לו קצת עזר וסעד מהם, כדרך המשפחות שהאחד נכנס בעובי הקורה בעד שאר בשרו. ולא יתנו לזרים מקום למשול בהם, וזה תועלת קצת יותר מהראשון. ואחר שנתפתה גם לזה חשש פן תדבק נפשו בבית אביו שיש לו שם תועלת נוסף על כל אלו והוא תועלת ממון, כי בית והון נחלת אבות”.

היכולת לדבר על היפרדות ממעגלים אחרים היא לא פשוטה, אדם הוא חלק ממשפחה, מארץ, ממדינה ואי אפשר סתם ככה להחליט שאין לי חלק בתוך כל זה, אי אפשר לומר שאין לי יחס- טוב או רע למעגלים שמקיפים אותי.

אלא, שיש פתרון לעניין. ה”כלי יקר” מוסיף:

“נוסף על שלשה מיני קורבה אלו יש קורבה רביעית, כי אדם קרוב אצל עצמו יותר מכל שלשה מיני קרובים אלו, ע”כ נאמר לך לך לעצמותך…”

היכולת של האדם לדבר על היחס שלו אל המעגלים שמחוצה לו תלויה ביכולת שלו קודם כל לדבר אל ועל עצמו, תלויה ביכולת שלו לברר מי הוא באמת כדי שע”י כך הוא יוכל לברר מתי הרגע הנכון להתנתק ולעזוב מעגלים מסוימים, ולא פחות חשוב מכך, מתי הרגע הנכון לקחת את אותם כוחות, את אותה עצמיות שגיליתי בעצמי ולחזור איתה אל אותם מעגלים וליצור קשר חדש, קשר של עוצמה וקשר שמוציא לפועל את כל מעגלי החיים שלנו בצורתם השלמה ביותר.