מעבר לתפריט (מקש קיצור 1) מעבר לתפריט תחתון (מקש קיצור 2) מעבר לאזור חיפוש (מקש קיצור 0) מעבר לתוכן העמוד (מקש קיצור 3)

י”ט כסלו – 20 שנה לפטירתו של הרב נריה

הרב משה צבי נרי’ה זצ”ל – יט’ כסלו עשרים שנה לפטירתו

עשרים שנה חלפו מאז נדם הרב נרי’ה זצ”ל, עשרים שנה וקולו לא נדם. עדיין יכולים אנו לשמוע את מילותיו האחרונות בטרם עלה לגנזי מרומים:
“קר לי! תחממו אותי בדברי תורה!
תאחזו בארץ ישראל ובקדושתה.
תנו לי להגיד שלום לארץ ישראל ולהפרד ממנה באהבה, בשמחה וברצון.
קדושה אני מבקש.
קודש קודשים אני מבקש.
תנו לי קדושת ארץ ישראל,
תנו לי קדושת אהבת ישראל,
תנו לי הרגשת קדושת ארץ ישראל.
תנו לי הרגשת קדושת עם ישראל!”

בקשתו מפעמת בלב כולנו, כולנו בניו, כולנו תלמידיו, כולנו חניכיו, גם בדור שנולד לאחר פטירתו ממשיכים חברי בני עקיבא ללכת בנתיבים שסלל עבורנו הרב נרי’ה, נתיבי תורה ועבודה, נתיבי אהבת התורה, העם, הארץ והמדינה, נתיבים של חולמים ולוחמים הפועלים להגשמת הרעיון.

בשיר האחרון שכתב הרב נרי’ה לתנועתנו הוא כותב:
“תדרוך נפשנו עוז
בענווה דרכנו נפלס
בכל הארץ בכל מחוז
ירום דגלנו יתנוסס
בתופים ובמצלתיים שיר ציון בקול נרים
לנו נצח ירושלים אנו אנו לה שומרים

בעוז קדימה בני עקיבא בענווה יחדיו נצעד
בעוז קדימה בני עקיבא רגלינו לא תמעד”